Preloader admiral kragujevac

ADMIRAL CLUB NEWS

Summer Queen

За всичко има сезон …. и това е сезонът на изобилието на 40 линии. Този красив пазител наблюдава големите и малки същества и предава богатството на природата на всички тях.  „GAME LOGO“ е жокер и заменя всички символи с изключение на „MYSTIC BALL“ -скатер. 3 или повече  скатера задействат 10 безплатни игри : Преди всяка безплатна игра се избира произволно специален символ, който се появява  на риловете. Ако два несъседни рила са изцяло покрити от специалните символи, символите ще се разширят хоризонтално, за да покрият всички позиции между тях и ще заплатят  за всяка линия, която се играе. Безплатните игри се играят на текущия залог и могат да бъдат спечелени отново по време на игра.

Admiral Club
Bulgaria, Sofia 5 Rezbarska Str.
+359 2 955 41 41
00-24 h
office@villox.bg
24 X 7 support
TOP